تلفن : 53230954-53220022-061 

آدرس: ابادان خیابان امیر کبیر مجتمع پارمیدا واحد 153 شرکت پارسا رسانه   

7000