تلفن : 53224178-061 

آدرس: ابادان خیابان امیری.مجتمع زمرد.طبقه 2 واحد 2 .  شرکت پارسا رسانه   

7000