تلفن : 53224178-061 
 061-53220022      
آدرس: ابادان خیابان امیری.مجتمع پارمیدا طبقه 2 غرفه 159 شرکت پارسا رسانه   
7000