تلفن : 53224178-061 
 061-53220022     

آدرس :خیابان امیر کبیر- مجتمع زمرد - طبقه دوم - واحد 2

 

ردیفشهرنام نمایندگیمدیریتتلفنآدرسنمایش
1ابادانآباداندفتر فروش مرکزی06153220022امیری پاساژ پارمیدا . طبقه ی دوم . واحد 153
2ابادانمیریانمحمد رضا میریان اصل06153231010ابادان خیابان رازی جنب مرکز مخابرات امام (ره)
3شادگانالغدیرسید محمد طاهر محفوظی06153729595شادگان خیابان امام جنب بانک کشاورزی