تلفن : 53224178-061 
 061-53220022     

آدرس :خیابان امیر کبیر- مجتمع زمرد - طبقه دوم - واحد 2

 

قبل از اسـتفاده از خـدمات این سـایت ، شـما باید مـروری بر ایـن توافـق نامـه داشته باشید و با مفاد مـذکور در آن موافقت نمایید . ممـکن است هـر چند وقت یـک بـار قوانین مـذکور در این توافقـنامه از جـانب ما بـدون ایـن کـه به شـما اطلاع داده شـود تغییر یـابد ، شما می توانید در هر زمان مروری بر جدید ترین مـفاد این توافقـنامه در ایـن آدرس داشته باشید .  www.parsarasaneh.com

عضویت در سایت پارسـا رسـانه رایگان است .

فعالیت این سـایت بر اساس قوانین جـاری کشور ، به ویژه قانون تجارت الکترونیک اسـت و مسئولیت نادیده گرفتن این قوانین توسـط کـاربران ، بر عهده خـود کـاربران است .

به دلیل آن که در برخـی مـوارد احـراز هویت از طـریق نـام و نـام خـانوادگی ارائـه شـده در سـایت امکان پذیر اسـت مسئولیت هـرگـونه مغایرت مشـخصات فـوق با هویت واقعی عضو بر عهده خـود افراد بوده و شـرکت هیچ گونه مـسئولیتی در خـصوص مـغایرت هـای احـتمالی ندارد .

ارتباط شـرکت پارسـا رسـانه با کـاربران فقط از طـریق شماره های تماس ، شماره پیامـک و ایمیل ثبت شده در سـایت انجام می پذیرد و شرکت هیچ گـونه مسئولیتی در قبال تماس های خارج از غیر ندارد.

سوء استفاده از امـکانات سـایت جهت کـسب مـنافع شخصی خلاف قوانین سایت تلقی می گردد . نظرات و پیشنهـادات خود را در قـسمت ارتبـاط با مـا ارسـال کنید .

در خرید های اینترنتی سـایت پارسـا رسـانه به عنوان فـروشنده و کـاربر اینترنتی سـفارش دهنده ، به عنوان خـریدار تلـقی می شود .

مسئولیت حفظ رمز عبور با کاربران است و شـرکت در قـبال سهل انگاری  کـاربران و سوء استفاده های احـتمالی نـاشی از آن مـسئولیتی ندارد .

مـراحل خـرید از سـایت تـوسط کـاربران به شـرح  زیر اسـت  :

مـرحلـه اول :  ورود به سـایت مشترکین

مـرحلـه دوم : ورود به ثبت نـام آنلاین

مـرحلـه سوم : پـرکـردن فـرم مـربوطه

مـرحلـه چهارم : جهت انجام بقیه مـراحل از شـرکت با شـما تماس می گیرند.

سیستم پرداخت مـا از طـریق درگاه های الـکترونیکی بانک های مـعتبر شـرکت انجام می شود . بنـابراین پارسـا رسـانه مـسئول مـشکلات احـتمالی پـرداخت بـانک نـخواهد بود .